Burnblock jest środkiem ogniochronnym nowej generacji, który nie tylko jest organiczny, nietoksyczny, w pełni ekologiczny i przez to nieszkodliwy dla ludzkiego zdrowia (certyfikat Państwowego Zakładu Higieny), ale też spełnia najostrzejsze normy stosowania na świecie, między innymi europejską klasyfikację ogniową Euroclass B. Osiąga także bardzo dobre wyniki w testach SBI, co udowadnia, że jest całkowicie bezpieczny i może być używany tak i w przemyśle, miejscach publicznych, jak i w naszych domach.
   Burnblock, który jest dostępny na rynku od 2004 roku i został opatentowany (PCT/US2006/010125) na całym świecie, w tym w Europie i Stanach Zjednoczonych, uniemożliwia przeniknięcie tlenu do materiału nim zabezpieczonego.

A BEZ TLENU NIE MA POŻARU.

Uniepalniacz ogniochronny Burnblock stosowany jest do impregnacji takich materiałów, jak: Burnblock posiada certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Dla wyrobów z klas A2, B, C, D uzyskuje najlepsze wyniki- s1 (prawie bez dymu), d0 (brak płonących kropli przenoszących pożar w miejsca odległe). Jest to istotne, ponieważ w czasie pożaru, to zawarte w dymie toksyczne gazy i płonące krople tworzą największe zagrożenie. Ponadto środek charakteryzuje się malejącą agresywnością korozyjną wobec stali (PN-87/C 04910) i pozytywnym wynikiem badań wpływu na wytrzymałość drewna na ściskanie (PN- 87/C 04907).Artykuł Kurier Drzewny, marzec 2014

OFERUJEMY USŁUGĘ ZABEZPIECZANIA MATERIAŁÓW ŚRODKIEM BURNBLOCK

Impregnat przeciwogniowy Burnblock można używać w przemyśle: Używając uniepalniacza Burnblock do produkcji różnego rodzaju materiałów np. wyrobów drewnopochodnych (sklejka, płyta wiórowa itp.), możemy uzyskać następujące klasyfikacje ogniowe- Euroclass B lub C. Dla wyrobów tekstylnych (dywany, wykładziny)- Euroclass Bfl i rosyjskie klasyfikacje ogniowe, a dla przemysłu włókienniczego: (włókniny)- DIN 53438, (tkaniny)- NIEZAPALNE, TRUDNOPALNE (BS 5852) i wiele innych możliwych do uzyskania klasyfikacji ogniowych

Burnblock jest szczególnie przydatny w miejscach publicznych, w których przepisy prawa wymagają zastosowania ochrony przeciwpożarowej, a jednocześnie kładzie się nacisk na nieszkodliwość i nietoksyczność użytych do tego preparatów. Burnblock jest na tyle bezpiecznym środkiem, że z powodzeniem może być stosowany również w naszych domach! Mogą go Państwo stosować sami, gdyż produkt jest łatwy w obsłudze. SPRZEDAŻ BURNBLOCKA W POSTACI BEZBARWNEJ CIECZY (UNIEPALNIACZ JEST GOTOWY DO UŻYCIA ZARAZ PO JEGO ZAKUPIE)

Burnblock sprzedajemy w następujących pojemnościach:

500 ml
5 litrów

Specyfikacja produktu: